Biografie

Ik ben opgegroeid op het platteland van West-Friesland en ik ben schoolgegaan aan het atheneum van de Rijksscholengemeenschap West-Friesland in Hoorn. In Amsterdam heb ik Nederlandse taal- en letterkunde gestudeerd aan de UvA, met het idee dat ik journalist wilde worden. Na een stage bij het weekblad Haagse Post werd ik redacteur bij Uitgeverij Meulenhoff Educatief, waar ik onder meer verantwoordelijk was voor de uitgave van Allons-y tous, een methode Frans voor de middelbare school.

Uitgeverij De Bezige Bij nam mij in 1990 aan als eindredacteur en plaatsvervangend hoofd productie. Ik coördineerde alle redactionele werkzaamheden en het team freelancers. In 1993 werd ik fondsredacteur bij De Bezige Bij, en begeleidde tientallen Nederlandse en buitenlandse auteurs van literatuur, poëzie, (geïllustreerde) non-fictie, biografieën, kinder- en jeugdliteratuur. Ik stelde diverse boeken samen, waaronder De Schepping, een bundel scheppingsverhalen uit verschillende wereldreligies, en besprak met Anil Ramdas en Xandra Schutte niet-westerse literatuur in het VPRO-radioprogramma Shakespeare is (niet) dood. Ook was ik personeelsafgevaardigde in het bestuur van de coöperatieve vereniging De Bezige Bij.

Met Hugo Claus, Margriet de Moor en Cees Nooteboom in New York FOTO Maria Vlaar

In 2001 ging ik bij het Nederlands Literair Productie- en Vertalingenfonds NLPVF (www.nlpvf.nl) werken, met als taak de Nederlandse literatuur in het buitenland onder de aandacht te brengen. Ik heb daardoor een zeer uitgebreid internationaal netwerk opgebouwd in met name de Engelse en Amerikaanse, Duitse, Oost- en Midden-Europese, Russische en Scandinavische culturele en literaire wereld. In 2004 werd ik adjunct-directeur van het NLPVF. Als plaatsvervangend directeur hield ik mij bezig met personeelszaken, PR, communicatie & redactie, bestuurszaken, relaties met stakeholders, overheden, politiek en uitgevers, jaarverslagen, publicaties en financiële zaken. Nieuwe subsidieregelingen, de samenstelling van commissies en de communicatie vielen onder mijn verantwoordelijkheid. In mijn jaren bij het NLPVF is het aantal Nederlandse boeken dat in het buitenland vertaald is meer dan verdubbeld. Ik heb vele internationale manifestaties en presentaties geëntameerd en mede georganiseerd, onder meer in New York, Berlijn, Moskou, Kopenhagen, Londen, Petersburg, Göteborg, Frankfurt, Warschau, Boekarest, Boedapest en Praag.

Christoph Buchwald, Eva Cossee, Geoff Mulligan, Maria Vlaar, Lord Mayor Cllr. Emer Costello, Gerbrand Bakker, Margaret Hayes, David Colmer, Stuart Williams bij de uitreiking van de International IMPAC Dublin Literary Award 2010

Ook schreef ik diverse artikelen, essays, lezingen en speeches over internationaal cultuurbeleid, literatuur en vertaalbeleid. Van 2002 tot 2010 was ik bestuurslid van het Fund for Central and East European Book Projects CEEBP, een organisatie voor culturele samenwerking met Oost- en Midden-Europa. Van 2004 tot 2012 was ik voorzitter van de Stichting Literaire Activiteiten Amsterdam SLAA (in De Balie), het belangrijkste literaire podium in Amsterdam. In 2011 werd ik penningmeester van de Frans Kellendonk Stichting. In 2012 nam ik zitting in de jury van de P.C. Hooftprijs 2013. In 2013 werd ik voorzitter van de Vereniging van Schrijvers en Vertalers, waar ik de fusie per per 1 januari 2017 tot de Auteursbond leidde. In 2015 was ik jurylid van de Prijs der Nederlandse Letteren, door de Belgische koning Filip uitgereikt aan Remco Campert.
In 2022/2023 was ik interim-directeur van het Winternachten literatuurfestival in Den Haag. Ik ben bestuurslid van de Stichting P.C. Hooftprijs en lid van de Adviesraad van de Koninklijke Vereniging van het Boekenvak. Gedurende de coronacrisis was ik oprichter en voorzitter van de Stichting Steunfonds Auteurs, waar honderden auteurs gebruik van hebben kunnen maken. Vanaf 2011 ben ik criticus en interviewer van De Standaard.

Ik ben een ondernemende en internationaal georiënteerde manager/bestuurder van cultureel-commerciële organisaties en een zeer ervaren redacteur van literatuur en non-fictie. En een enthousiaste, betrokken en ervaren organisator en leidinggevende met een uitstekend netwerk in media, overheden, uitgeverij, universitaire wereld en culturele organisaties, zowel in Nederland en Vlaanderen als internationaal. In 2011 heb ik mij vrij gevestigd als schrijver, criticus, interviewer en bestuurder.